Waarom Transformatieve Conflictbegeleiding voor sociale professionals

Verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden!

Verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden!

Conflict is een centraal thema in het leven van mensen. 

Als geestelijk verzorger, coach, psycholoog, of psychosociaal hulpverlener wéét je dat.

Je wordt hier immers dagelijks mee geconfronteerd:

 • psychosociale problematiek 
 • eenzaamheid  (ja, daar zit ook heel vaak onopgelost conflict achter!)
 • werkdruk en werkstress
 • conflict op het werk
 • grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
 • conflicten rondom opvoeding
 • conflicten met thuis- of uitwonende kinderen
 • conflicten rondom verslavingsgedrag
 • ruzies over geld en erfenissen
 • ruzies in de familie rondom mantelzorg
 • (v)echtscheidingen
 • huiselijk geweld
 • und so weiter, tot aan criminaliteit toe

Complexe materie dus!
Conflictbegeleiding is breed: het raakt mentale, emotionele, praktische, communicatieve, zakelijke en spirituele kanten van het leven.
Conflictbegeleiding gaat diep: het raakt het lijden van de mens, alsook de essentie van het mens zijn

Conflictbegeleiding heeft ook een sterke praktische kant: faciliteren dat je client in actie komt, dingen regelt, het moedige gesprek aangaat! 

 

>>> Conflictcoaching is een vak apart, dat een breed palet aan ervaring, invoeling, wijsheid, kennis en specifieke coachingvaardigheden van een begeleider vergt. 

  

Waar schort het in de begeleiding vaak aan, voor de klant wel te verstaan!

Men wordt wél geholpen bij de afhandeling van het conflict (door o.a. vertrouwenspersonen, mediators, juristen en advocaten) maar niet bij de oplossing ervan!
En al die resten stress, frustratie en handelingsonvermogen vinden hun uitweg in verharding, conflictherhaling en ziekte.

Waardoor we nu in een snoeiharde, gejuridicaliseerde en gemedicaliseerde samenleving wonen, met gigantische wachtlijsten bij psychologen, therapeuten en psychiaters! 
Die trouwens ook geen conflictoplossing faciliteren. 

 

>>> Clienten moeten de hulp bij conflict op allerlei manieren bij elkaar sprokkelen. 

 

Dit is wat er nodig is
Een veel directere, minder omslachtige aanpak, die de-escalerend en oplossend werkt. 
Een helende aanpak. 
Een educatieve aanpak. 
Een praktisch aanpak.

Een holistische aanpak.

 

En dit is wat ik voor jou kan betekenen

In de 20+ jaar dat ik me bezig hou met psychosociale arbeidsbelasting (conflict en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer) heb ik een doorwrochte, stap-voor-stap aanpak ontwikkeld, die super gedegen is en hélpt.
Een aanpak obv ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering van conflict

Een positieve aanpak, die bevrijdend werkt. 

En het is niet eens moeilijk, noch zwaar om dit proces te begeleiden!

Integendeel: het is prachtig, upliftend, liefdevol, verrassend, verrijkend, creatief werk!! 

En daarom:

 

Werk jij al 10+ jaar als geestelijk verzorger, coach, maatschappelijk werker, of psycholoog?

Wil je leren hoe je stapsgewijs een ernstig conflict oplost?

Leer het hier: 
  

Gratis Live Webinar Transformatieve Conflictbegeleiding

 

♥♥♥