Psychosociale arbeidsbelasting in Zorg en Welzijn

Wettelijke basis voorkomen en bestrijden van PSA

De Arbowet over psychosociale arbeidsbelasting

In de vernieuwde arbowet van 1 januari 2007 wordt expliciet aan werkgevers en werknemers opdracht gegeven om gezamenlijk vorm te geven aan het arbobeleid waaronder PSA. Doel van de arbowet is het creëren van een veilige werkplek waar mensen hun werk kunnen doen met een minimum aan psychische en fysieke schade. Het blijkt dat een groot deel van de werknemers die arbeidsongeschikt raken op grond van psychische klachten, langdurig zijn blootgesteld aan PSA. Daarom wil de wetgever dat er extra aandacht wordt besteed aan de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk.Deze dienen actief voorkomen en bestreden te worden.

 

Artikelen uit de wet

Arbowet Artikel 1.3 e

Psychosociale arbeidsbelasting: de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen

Arbowet Artikel 1.3 f

Stress: een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft

Arbowet Artikel 3.1 c

De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast

Arbowet Artikel 3.1 d

Monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt

Arbowet Artikel. 3.2

De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

 

Arbobesluit Afdeling 4, Art. 2.15 lid 1

Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.

Arbobesluit Afdeling 4, Art. 2.15 lid 2

Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.

 

Een organisatie voldoet aan de wettelijke regels als:

 1. er een protocol ongewenste omgangsvormen isen gehanteerd wordt
 2. er een interne of externe vertrouwenspersoon benoemd is
 3. er een klachtencommissie is
 4. men jaarlijks in samenspraak met het personeelde actuele psychosociale arbeidsrisico’s inventariseert en de maatregelen hiertegen formeel laat opnemen in de (verplichte) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

 

Voor meer informatie van het Ministerie van Sociale Zaken, volg deze link.

Alles over psychosociale arbeidsbelasting

Alles over psychosociale arbeidsbelasting

Met enige trots kan ik zeggen dat Paul Sträter en ik de eersten in Nederland waren die zich specialiseerden in het terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting. Wij begonnen daar namelijk al in1999  mee, via het re-integratiebureau Human Basics. Alleen bestond dat woord toen nog niet en spraken wij destijds van 'meervoudige problematiek', 'spanningsverzuim' en 'conflictverzuim'.

 

In 2006 - nog voor de wetgeving - konden wij het probleem reeds loepzuiver adresseren en hadden wij een succesvolle integrale begeleidingsmethode ontwikkeld: de Vrijplaats®. Dat jaar schreef ik er het eerste artikel over: Psychosociale Arbeidsbelasting: een 'nieuw' arborisico en in 2007: P&O en Psychosociale Arbeidsbelasting: de logistiek van de oplossing.

 

Hoe dan ook, door de jaren heen hebben we heel wat informatie verzameld, waaruit hieronder een greep. 

 

›› Wettelijke basis voorkomen en bestrijden PSA

  

›› Brochures, onderzoeksrapporten, opiniestukken

 

›› Tijdschrift- en webartikelen over werkdruk en werkstress

 

›› Informatieve websites

 

›› Eerder verschenen E-zines Van Conflict naar Groei (voorheen E-zine Ontstressen in Zorg en Welzijn)

 

›› Klantverhalen. Cases over conflict, werkdruk en/of werkstress in Zorg- of Welzijnsorganisatie

 

NB Ben jij geinteresseerd in dit onderwerp, meld je dan ook aan bij de linkedIngroep Aanpak Psychosociale Arbeidsbelasting en Conflicten op het Werk

 

Eerder verschenen E-zines

januari 2019
Blog: Hieraan merk je dat je perfectionisme je in de weg zit

 

December 2018
Vlog: Zelfliefde is niet egoistisch

 

Oktober 2018
Vlog: De ergste pestkop ooit

 

Juni 2018
Blog: 7 tips als alles tegenzit

 

Mei 2018
Poll: Poll over coachen bij conflict voor coaches, vertrouwenspersonen en mediators

 

April 2018

Blog: Zo beoefen je mindfulness tijdens een ruzie

 

Maart 2018
Blog: Lente Stadsretraite in Amsterdam van 30 mrt t/m 5 april
Vlog: De angst voor het geven van negatieve feedback doorbreken
Kijktip docu: We werken ons kapot

 

Januari 2018: Thema Omgaan met leegtegevoelens

Vlog: Voorbij werkdruk en werkstress: Omgaan met gevoelens van leegte

Nieuws: Over ons nieuwe lifecoachingprogramma dat gekoppeld is aan de seizoenen.  

 

December 2017: Thema Conflicthantering Ninja-Style
Vlog: Kerstwens De Vrijplaatscoach 2017 

Blog: Conflicthantering Ninja-Style

Nieuw: een Jaartraject Conflicthantering Ninja Style voor zelfsturende teams

 

November 2017: Thema Conflictmanagement
Blog: Conflictmanagement: 7 tips voor een effectievere aanpak

 

April 2017: Thema Conflictvaardigheid

Blog: Conflicthantering: 10 praktische tips

Nieuws: Over de opname van de bedrijfsfilm van De Vrijplaatscoach, o.a. met de vrijwilligers van Vrijplaats Amsterdam

 

Januari 2017: Thema Assertiviteit
Blog: Wel of niet het conflict aangaan op het werk

Interview met Brenda Serree van Bewust Amsterdam 

 

Augustus: Thema Conflictbevrijding
Blog: Hoe om te gaan met onoplosbaar conflict (tips)

Nieuws: Certificaatuitreiking aan 21 nieuwe Vrijplaatscoaches, bijgewoond door wethouder Nevin Özutok van Stadsdeel Oost en Jette Bolle, beleidsmedewerker Zorg van de Gemeente Amsterdam

 

Mei 2016: Thema Leiderschap

Blog: Van bazig doen naar leiding geven 

Nieuws: Vrijplaats Amsterdam werkt samen met Amsterdamse welzijnsinstellingen Dynamo, Puur Zuid en Civic

 

Februari 2016: Thema Vluchtgedrag

Blog: Confrontatieangst en hoe je er in 5 stappen van af komt
N
ieuws: Inzet 25 vrijplaatscoaches voor mantelzorgondersteuning in Amsterdam Oost

 

Januari 2016: Thema Psychosociale arbeidsbelasting

Blog: Drie adviezen om psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen in de Zorg

 

24-12-2015: Thema Geboorte en dood
Blog: Waar het om gaat 

 

1-12-2015 Thema: Compassie

Blog: Compassie in tijden van conflict

 

15-11-2015 Thema: Stress

Blog: Teveel stress beschadigt je hersenen

 

15-10-2015 Thema: Depressieve gevoelens
Blog: Ontmoet je schaduw

 

1-10-2015 Thema: Grenzen stellen

Blog: Tolerantie als valkuil

Artikel: Jaarplan Overheid mbt terugdringen psa in Zorg en Welzijn 2016

 

15-9-2015 Thema: Carrierehobbels

Blog: Baan opzeggen of niet?

 

1-9-2015 Thema: Conflict hanteren

Blog: Hoe maak je van een conflict een kans?

Interview in Mug Magazine: Een mijder wordt niet zomaar een assertieve strijder

 

1-7-2015 Thema: Hulp vragen 

Blog: De eerste stap bij conflict op het werk

Video: Tv-uitzending Vrijplaats Amsterdam: gratis conflictcoaching in Amsterdam-Zuid

 

15-4-2015 Thema: Sorry zeggen
Blog: Fout gemaakt op je werk? Een goed excuus maak je zo.

1-4-2015 Thema: Vrijplaats Amsterdam
Blog: Feest! 11 gecertificeerde Vrijplaats Conflictcoaches

 

15-3-2015: Thema Nieuwtjes

Blog: Met mijn stem op de radio. Over het UVA-conflict.

Nieuws: Start vrijwilligersproject Vrijplaats Amsterdam: Gratis Conflictcoaching voor Minima

Aanbod: Gratis workshop Conflictcoaching voor Vrijwilligers

Aanbod: Stadsretreat Amsterdam, van 30 maart t/m 8 april

 

1-3-2015: Thema Zelfzorg

Blog: Bij jezelf blijven in conflict kan ook een struikelblok zijn!

Video: Blijf bij  jezelf, een kort filmpje 

 

15-2-2015: Thema Verlangen

Blog: ‘Kies jij maar.’ Over beschadigd verlangen 

Blog: De kracht van verlangen. En 7 tips om ze te vervullen. 

Nieuws: Herinspecties in de Zorg en Welzijnsector

 

1-2-2015 Thema Conflicthantering
Blog: Meebewegen, of grenzen stellen? 

 

15-1-2015 Thema: Sociale veiligheid op de werkvloer

Blog: Ontslag door grievende uitingen op sociale media 

Gedicht: De tijd is onze vijand niet 

 

1-1-2015 Thema: Communicatie

Blog: Binnenkort een functioneringsgesprek? 

 

15-12-2014 Thema: Vrede

Blog: Innerlijke vrede: tips om voorbij het verwijt te komen 

 

1-12-2014 Thema: Conflictbeleid

Artikel: Anti-agressiebeleid: een krachtige impuls voor cultuurverandering 

 

15-11-2014 Thema: Zelfsturing / PSA

Blog: Hoe krijg ik helder wat ik wil? 

Nieuwsfeit: Verzuimkosten psychosociale arbeidsbelasting ruim 2 miljard (+ factsheet TNO over psa)

 

15-10-2014 Thema: Conflicthantering

Blog: 5 tips om bij jezelf te blijven tijdens een ruzie

Blog: Vrijplaats Amsterdam: gratis conflictcoaching voor minima

Uitnodiging: 10-daagse retraite in Amsterdam

 

1-10-2014 Thema: Vergeving

Blog: Mijn collega's vergeven? Ammehoela! 

Verhaal: Over vergeving en sorry zeggen

Artikel: Argumenten om je werkdruk bespreekbaar te maken (mbv online tool)

 

15-9-2014 Thema: Verbinding

Blog: De onderschatte kracht van vriendelijkheid op de werkvloer 

Verhaaltje: Ruzie met je beste vriend 

Video: Leuk filmpje over de kracht van empathie 

Blog: Over weerstand en acceptatie 

 

Blog: Werkstress: de vuile was van de organisatie 

 

1-9-2014 Thema: Conflictmanagement

Blog: Conflict op werkvloer: maak jij ze erger? 

Artikel: PSA herkennen en aanpakken Met links naar online tools!

Nieuws: Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld 

 

1-8-2014 Thema: Mindfulness

Artikel: Mindful conflictcoaching  Over hoe wij mindfulness in onze methode geintegreerd hebben.   

Nieuws: Seksuele intimidatie meestal door externe

 

15-7-2014 Thema: Overgave

Casus: Moeizame re-integratie? De magie van overgave. Hierin lees je meer over 'the dark night of the soul'.

Nieuws: Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt

 

1-7-2014 Thema: Grenzen stellen
Artikel: 'Nee zeggen’ moeilijk? Zo kom je er van af Ontdek welke alternatief jou gaat helpen. 

Uitnodiging: gratis training Conflictcoaching voor vrijwilligers bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam-Zuid. 

Nieuws: Introductie van het sociale project Vrijplaats Amsterdam.

Een eerste reactie op de VIP-dagen Conflicthantering.

Nieuws: Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt 

               

10-6-2014 Thema: Wijsheid

Blog: Massaontslag. Hoe ga je er mee om als het je treft? Hoe ga je om met een situatie die je niet kunt veranderen? Boor je wijsheid aan!

Artikel: Zo herken je werkstress

 

15-5-2014 Thema: Moed
Casus: Help, ik durf het conflict niet aan te gaan!
Video: Herken de druppel. Feiten en cijfers werkstress 2013

 

1-5- 2014 Thema: Gevoel
Blog: De logica van het gevoel. OVer de relatie tussen gevoel en ratio

 

15-4-20 14  Thema: Leiderschap

Artikel: Wat de boeddha over leiderschap te vertellen had. Zes leiderschapsprincipes Over het elixer voor werelds en spiritueel succes!

 

1-4-2014  Thema: Empathie

Blog: De Kostprijs van Empathie. Een groot empathisch vermogen kan ook een belasting vormen. 
Boekentip: 'Een tijd voor Empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving', van Frans de Waal. 

 

15-3-2014 Thema: Spiritualiteit
Artikel: Conflicthantering en Spiritualiteit Over hoe je ruimte maakt voor mogelijkheden en waardering. 

  

1-3-2014 Thema: Gesprekstechnieken
Artikel: Bouw feedback geven rustig op. Vier werkvormen. Voor leidinggevenden

 

15-2-2014 Thema: Intimidatie
Infographic TNO: Cijfers interne en externe agressie, visualisatie TNO
Blog casus: Iedereen bang voor zijn baantje. Met tips hoe te dealen met intimidatie.

  

1-2-2014 Thema: Vitaliteit

Blog Stress? Zo krik je in vijf minuten je energieniveau weer omhoog! vijf gemakkelijk te integreren oefeningen voor het verkrijgen van meer energie.

Nieuws: Kosten stress 240 miljard in EU over de EU campagne in april dit jaar.

 

15-1-2014 Thema: Werkdruk 

Blog: Minder stress door minder stressen lees je over de goede voornemens op het gebied van psavermindering van Minister Asscher 
Blog: In Wat te doen als de werkdruk je te hoog wordt concrete tips over wat te doen in geval van nood. 

 

15-12-2013 Thema: Conflictvaardigheid
Artikel: Winnen zonder strijd (Sun Tzu). To fight of not to fight, that is the question. Over het strategisch voordeel van conflictvaardigheid

Blog: Kerststress. Persoonlijk blogje over het integreren van mijn strijdvaardige kant. 

  

1-12-2013 Thema: Gesprekstechnieken
Artikel: Verbindend feedback geven met het Vrijplaats® Feedback Tool 
Boekentip: Meer invloed door vragen stellen

 

15-11-2013 Thema: Conflicthantering en creativiteit

Artikel: Conflict en creativiteit: een magisch paar. Over de zonderlinge relatie tussen die twee.   

Event: The Happy Shiny You 

 

1-11-2013 Thema: Stress

Artikel: Baanbrekend goed nieuws over stresshantering. Over het stresshormoon dat ook een knuffelhormoon blijkt te zijn, als je het tenminste aanspreekt! Met Tedtalk. 

 

15-10-2013  Thema: Communicatie
Blog: Waarom waardeoordelen geen probleem zijn Hierin laat ik zien hoe je zo op waardeoordelen in kunt spelen, dat ze gemakkelijker hanteerbaar worden. Zowel voor jezelf als voor de ander.  

 

1-10-2013 Thema: Hooggevoeligheid
Artikel:Omgaan met negatieve energie. Tips voor gevoelige mensen

Gedicht: Als iemand mij nou maar had opgeraapt

 

15-9-2013 Thema: Psychosociale arbeidsbelasting

Blog: Boetes voor hoge werkdruk in zorg en welzijn. Met tips wat te doen om werkdruk terug te dringen.  

Nieuws:De werkdruk steigt sneller daar waar ontslagen vallen

 

1-9-2013 Thema: Geluk
Blog: Hoe word je gelukkig? Mijn visie op deze universele lezersvraag.    

 

btn_e-zine

 

15-8-2013 Thema: Conflicthantering
Blog: Hoe ik als conflictbegeleider omga met conflict 
Artikel: Past je conflictstijl wel bij het conflict?

  

15-6-2013 Thema: Perfectionisme

Casus: Van burn-out naar re-integratie. Lees hoe het Lisa Perfektionista vergaat.. Over de prijs van ons (maatschappelijk zo gelauwerde)  perfectionisme.

Boekentip: The gifts of Imperfection van Brené Brown

 

1-6-2013 Thema: Wraak
Artikel: Leidinggevende: heb je oog voor het wraakmechanisme?

Casus: Wrrraak! Lees hier het persoonlijke verhaal van een klant die haar wraakgevoelens wist te doorsnijden ... 

 

15-5-2013  Thema: Ontslagdruk

Casus: Hoe blijf je overeind als de organisatie onder je kont vandaan afgebroken wordt? Een persoonlijk verhaal over ontslagdruk.
Blog: Een strakke droom over conflictbeheersing.

 

15-4-2013 Thema: Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen.

Verhaal: Wie heeft er gelijk? Een geintje van een god (metafoor)

Boekentip: De kunst van het gelijk krijgen. Een handleiding in de disputeerkunst van Schopenhauer. 
  

1-4-2013 Thema: Loslaten

Artikel: Over conflict en loslaten (en een vies praatje)

Video: Leer mediteren met deze video van Sakyong Mipham Rinpoche

 

btn_e-zine

 

 

 

15-3-2013 Thema: Stress 
Blog: Stress, verzuim en de diagnosekermis Waarom voorzichtig te zijn met stressgerelateerde diagnoses. 

Test: Doe de stresstest van het Fonds Psychische Gezondheid. 

 

1-3-2013 Thema: Gelijke behandeling  

Artikel: Gelijke behandeling. Van gedragscode naar gedrag Met een handige oefening om gewenst gedrag te stimuleren in je team. 

Inspiratievideo: Anders zijn als poort naar nieuw bewustzijn. Kunstenares Sue Austin in haar onderwaterrolstoel. 

 

15-2-2013 Thema: De valkuil van de bemiddelaar 

Casus: De teleurstelling van de reddende engel 

Nieuws: De Vrijplaats beschikbaar voor burgerinitiatieven

 

1-2-2013 Thema: Omgaan met werkdruk

Blog/artikel: Hoe kan het eigenlijk dat zorgpersoneel moet staken?! Met tips om werkdruk bespreekbaar te maken.

Artikel: Veranker je hartkwaliteiten Leer hoe je goede intenties omzet in gedrag

Interview: Overspoeld door werkdruk, kies de juiste interventie 

Boekentip: In het oog van de orkaan, Jan Rotmans o.a. over sociale innovatie in de zorg

 

15-1-2013  Thema: Zelfsturing

Artikel: Van zelfsturing naar persoonlijk leiderschap 
Nieuws: Subsidiemogelijkheid in Welzijnsector voor Zelfsturingtraining
Artikel van Heman Heijersmans: Zelfsturing in onzekere tijden. Over de angst voor baanverlies. 
Onderzoek: Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg

 

3-1-2013 Thema: Lichaamsbewustzijn

Artikel: Hoe jouw lijf je in 2013 gaat helpen om minder conflict en meer plezier in je leven te hebben

 

btn_e-zine

 

 

 

15-12-2012 Thema: Onmacht (dl 2)

Casus: Van onmacht naar kracht en zingeving

 

1-12-2012 Thema: Onmacht (dl 1)

Casus: Hoe bezweer je gierende onmacht (hoofdartikel)

Artikel van Tura Gerards: Wat je nodig hebt om pijn te verminderen 

 

15-11-2012 Thema: Weerstand 

Artikel: Goede redenen om conflict op de werkvloer niet aan te gaan (hoofdartikel)

Onderzoek: Het nieuwe werken in de zorg. Goed voor people, profit, planet? Dit onderzoek toont aan dat zelfsturing in de zorg tot meer arbeidsvreugde leidt: 

 

1-11-2012 Thema: Psychosociale arbeidsbelasting

Artikel: Wat iedereen zou moeten weten over conflicthantering. De gouden tip 

Nieuws: Werkdruk. De OR pakt het aan! Munitie van de AbvaKabo FNN

 

 

btn_e-zine

 

  

Eerder verschenen blogs en artikelen: 

 

11-10-2012       Indianenverhaal over conflicthantering (metafoor)

 

29-8-2012         Schoonheid in de mens (gedicht)

 

19-7-2012         Pffff…Omgaan met de familie van de patiënt

 

9-5-2012           Wat kun je in vredesnaam met mindfulness op de werkvloer

 

19-3-2012         Psychosociale arbeidsbelasting als gevolg van schaalvergroting in de Zorg

 

14-2-2012         Mindfulness in Actie. Oprichting van een Amsterdams Samenwerkingsverband

 

30-11-2011        Een Forum voor gratis Online Conflictcoaching, een haalbaar idee?

 

9-9-2011           Wat is een visie op vrede waard, die het conflict niet omarmt?

 

12-7-2011         Conflict met een medewerker? Info voor leidinggevenden

 

17-6-2011         Eigen verantwoordelijkheid mobiliseren

 

14-6-2011         A song for the brave (gedicht)

 

27-4-2011         Over de betekenis van het conflict en meer (video 3: werkwijze vrijplaats)

 

8-4-2011           Over de betekenis van het conflict en meer (video 2:  je gelijk halen)

 

29-3-2011          Over de betekenis van conflict en meer (video 1)

 

15-2-2011          Ook toe aan minder professionaliteit?

 

12-1-2001          Ik wil aandacht! Over slachtofferschap

 

4-1-2011            Ondraaglijk lijden (gedicht)

 

10-12-2010        Verwachtingen managen: a life’s journey

 

8-12-2010          Psychosociale arbeidsbelasting op de agenda. Maar hoe nu verder? (over de Esener Rapportage)

 

27-11-2010        Kom uit je hol (gedicht)

 

28-9-2010          Bindingsangst

 

2-8-2010            Basically human (over conflict)

 

16-1-2009          Decent work bespaart kosten in tijden van crisis

 

23-8-2007           P&O en psychosociale arbeidsbelasting. De logistiek van de oplossing (artikel)

 

1-11-2006          Psychosociale arbeidsbelasting, een ‘nieuw’ arbo-risico (artikel)

Klantverhalen. Cases over conflict, werkdruk en werkstress in Zorg- of Welzijnsorganisatie

je zult maar klem zitten..
je zult maar klem zitten..

Om onze klanten te beschermen zijn de namen gefingeerd en ook de contexten waar nodig verhaspeld. Betrokkenen hebben toestemming gegeven voor publicatie op ons blog in onderstaande vorm.    

 

Medewerker centraal  

Moeizame re-integratie? De magie van overgave. (casus over re-organisatie) 

Iedereen bang voor zijn baantje (casus over intimidatie)

Van burn-out naar re-integratie. Lees hoe het Lisa Perfektionista vergaat.. (casus over burn-out)

Wrrraak! (casus over ...)

Hoe blijf je overeind als de organisatie onder je kont vandaan afgebroken wordt? (casus over ontslagdreiging)

Stress? Geef je werkgever de schuld (casus over werkdruk) Een interview met Alexandra in de Volkskrant van 30/10/2007. 

 

Leidinggevende centraal

De teleurstelling van de reddende engel (casus over conflict binnen het team)

Wat is een visie op vrede waard, die het conflict niet omarmt? (casus over wel of niet derde inschakelen)

Interessante publicaties over psychosociale arbeidsbelasting

      

2016
Aanpak van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie goed geregeld? Test het zelf met het Zelfinspectietool van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

2015

Agressie op de werkvloer aanpakken in 10 stappen, publicatie TNO in opdracht van werkenveiligheid.nl, jan 2015

 

2014            

Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting onder werkgevers en werknemers, Marktonderzoeksbureau Veldkamp, oktober 

 

2013            

Bundel Grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking, Voorbeelden, werkmateriaal en tips voor professionals, Vilans

 

Kamerbrief Hoofdlijnen Aanpak Psychosociale Arbeidsbelasting, brief d.d. 20 dec2013 L.F. Ascher  

 

Advies Eigenrisicodragen-WGA, Maak van risico's nieuwe kansen, Whitepaper IVA

 

Druk de werkdruk, informatieve website van FNV Bondgenoten met o.a. de Sneltest Werkdruk

 

Jaarplan 2014, Inspectie SZW, publicatie 16 sept 2013

 

Meerjarenplan 2013 - 2014, Inspectie SZW

 

Gezond en Veilig werken. Sectorrraportage Zorg en Welzijn 2010-2012, Inspectie SZW

 

Plan van Aanpak tegen pesten, bijlage bij Kamerstuk 29240 nr. 52, 25 mrt 2013 (mn over pesten op school)

 

Mobbing, Duitse speelfilm naar de gelijknamige roman van Annette Pehnt, mediatheek ARD. Zie de gevolgen voor de eigenwaarde, de gezondheid, de woonsituatie, de relatie, het gezin, vriendschappen. Zeer realistisch en goed verfilmd, niet ondertiteld.

 

2012

Belangrijke aandachtspunten PSA tijdens inspecties. Waar let de inspectie op in de Zorg en Welzijnsector (sectoraanpak 2012 - 2015), FCB

 

Agressie op het werk, TNO rapport over ontwikkelingen, risico's, impact en behoefte aan maatregelen. 

 

2012: Inspectie SZW inspecteert actief op psychosociale arbeidsbelasting in de Zorg 

 

Hollen & stilstaan bij werkdruk. Dat maakt zorg beter. PSA Project van de Inspectie

 

Doe de Stresstest van het Fonds Psychische Gezondheid

 

Pesten op het werk verziekt alles, mens@org, download PDF

 

Arbocatalogus Psychosociale Arbeidsbelasting van de Werkgeversorganisatie voor Onderzoeksinstellingen (WVOI)

 

Beroepsziekten in cijfers 2012. Brochure van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC | UvA. (hoofdstuk 4 gaat over psychische belasting)

 

2011

De voorlichting aan WGA-ers, Inspectie Werk en Inkomen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Werkdruk. De OR pakt het aan! Brochure Abvakabo FNV

 

Arbokaart_Pesten, FNV Bondgenoten

 

Voorkomen en bestrijden van seksule intimidatie op het werk. Voorbeeld klachtenregeling, FNV Bondgenoten

  

2010

Arbo-werkboek Psychosociale Arbeidsbelasting, FLOW (met maatregelen tegen agressie en geweld bij klantcontacten)

 

2009

Model Gedragscode en Model Klachtenregeling van Art. 1, het landelijk kenniscentrum op het gebied van discriminatie op alle gronden (leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst etc.)

 

Psychosociale Arbeidsbelasting op het werk, brochure voor werknemers, Ministerie van SZW 

 

2008

Dossier Verzuim en re-integratie, door M. Bastiaanssen (bedrijfsarts), Y. Kuis (arbeids- en organisatiedeskundige), A. Burdorf (arbeidshygiënist), C. van der Velde (veiligheidskundige), rapport beoordeeld door dr. J. van der Gulden, UMC Radboud Nijmegen

 

2007

P&O en psychosociale arbeidsbelasting. De logistiek van de oplossing. Human Basics, door drs A. van Smoorenburg 

 

Weerbaarheid Agressie intimidatie en pesten op de werkvloer Onderzoek ABVAKABO/FNV onder verpleegkundigen, verzorgenden en anderen die werken in de zorg in Nederland. 

 

2006

Psychosociale arbeidsbelasting, een 'nieuw' arborisico, Human Basics, door drs. A. van Smoorenburg 

 

Omgaan met werkdruk en stress, Brochure van de Stichting van de Arbeid

 

Artikelen over werkdruk en werkstress

 

5-2-2015      Werkdruk in Nederland neemt toe, BGMagazine, 

 

1 - 5 2014    Zet pesters buiten spel, Sophie Henshaw, www.overpreventie.nl

21-12-2013   1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress, www.rijksoverheid.nl

 

8 april 2013    Nazorg bij agressie op het werk belangrijk, www.rendement.nl

 

15 jan 2013    Ways to Stop Bullying, youtube filmpje

 

jan 2013        Stress: vriend en vijand, Theo Compernolle in Counselling Magazine

 

jan 2013         Mindfulness helpt tegen angst en stress. Dewi Gigengack in Ode

 

22 jan 2013     Inspectie mag geen deals meer sluiten, in Zorgvisie             

 

15 dec 2012    Dit is de verborgen oorzaak van werkdruk, Maarten de Winter over afspraakinflatie, MT 

 

21 nov 2012    Ombudsman voor de zorg, Zorgvisie 

 

20 nov 2012    Burn-outklachten bij hoge werkdruk en weinig sociale steun, onderzoeksresultaten Centraal Bureau voor                       Statistiek 

 

nov 2012         Wat iedereen moet weten over conflicthantering. De gouden tip. Alexandra van Smoorenburg, 
                       Managementsite

 

okt 2012          Professioneel omgaan met agressie prezi presentatie van Hans West

 

okt 2012          Burn-out kost Nederland anno 2012 miljarden

  

okt 2012          Overspoeld door werkdruk? Kies de juiste interventie, interview met Alexandra van Smoorenburg door
                       Rachel vd Pol in Nursing

 

aug 2012         Angst voor baanverlies richt zich op familie van patient, door Alexandra van Smoorenburg op
                       Zorg+Welzijn Platform

 

19 juli 2012      Agressie op het werk bij helft zorgpersoneel op het Platform Zorg +Welzijn

  

april 2012         Werkdruk. Feiten en fabels, op Nursing.nl 

 

27 jan 2012      De helende werking van ruzie, door M. Wanrooy in Medisch Contact

 

nov 2011          Academische Hyena's blog van prof. dr. Bob Smalhout

 

april 2011         Waarom de machtigen ontsporen, van Ronald Visser in TvOO

 

nov 2010          Interne conflicten grote schadepost, interview met managementgoeroe Robert Quinn 

 

juni 2010          Ziek van een conflict door Herman Evers in Tijdschrift voor Coaching, nr 2

 

maart 2010       Conflictverzuim verlangt andere aanpak dan ziekteverzuim, Francis Makker, Accountancynieuws nr 6

 

2009                Eindrapport werkbelevingsonderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting van de TU in Delft

 

okt 2007           Laat werknemers niet bungelen interview G. Janssen en A. van Smoorenburg door A.                    

                        Geleijnse in Intermediair

 

april 2007          Van je collega's moet je het maar hebben, van Joyce van der Wolk in Het vaktijdschrift over 

                        preventie, verzuim en re-integratie. 

 

april 2007          Arbeidsvreugde, door Alexandra van Smoorenburg in Personeelsbeleid

Burn-out kost Nederland miljarden

Nieuwsbericht d.d. 9 okt. 2012 overgenomen van de website van het Fonds Psychische Gezondheid:

 

"De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat in 2020 psychische problemen de voornaamste oorzaak is van verminderde productiviteit. Tijd om in actie te komen dus, zowel voor werkgever als werknemer. Want burn-out is te voorkomen, onder andere door goede voorlichting.

 

Wist u dat…

 • er in 2010 8.636.000 werkende mensen waren in Nederland?
   
 • dat 13 procent (= 1.122.680) van al die werkende mensen in 2010 een burnout had?
   
 • dat een stijging van 2 procent is ten opzichte van 2007?
   
 • een werknemer met een burn-out 189 dagen per jaar ziek is (totaal zijn er 255 werkdagen in een jaar)?
   
 • hiermee de kosten voor bijvoorbeeld een hoger opgeleide werknemer op ongeveer € 90.000, komen?

(Bron: CBS)

 

Tijd om in actie te komen dus, zowel voor werkgever als werknemer. Want burn-out is te voorkomen, onder andere door goede voorlichting.

 

Inspectie SZW inspecteert actief op psychosociale arbeidsbelasting in de Zorg

 

Het jaar 2012 is in Europees verband aangewezen als het jaar van de Psychosociale Arbeidsbelasting. De Inspectie SZW sluit zich daarbij aan. In 2012 en 2013 gaan ze actief aan de slag met voorlichting en inspecties. 

Ze starten in 2012 met de Ouderenzorg, Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg. In 2013 volgen de instellingen voor maatschappelijke opvang, ziekenhuizen en ambulancediensten. 

Daarnaast gaan ze actief inspecteren bij instellingen waar incidenten voorkomen en signalen afgegeven worden.  

Attentie: De focus wordt verlegd van het blootstaan aan agressie en geweld naar het gehele risicoveld van psychosociale arbeidsbelasting. 

>> Lees hier meer over de inspectiebezoeken.

>> Lees hier welke aandachtspunten belangrijk zijn tijdens inspectie

>> Lees hier dat met ingang van 1 januari 2013 de nieuwe Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW in werking is getreden waardoor overtredingen strenger worden gestraft.