Hoe klanten de Vrijplaats ervaren hebben

Hoe klanten de Vrijplaats ervaren hebben

Hoe klanten de Vrijplaats ervaren hebben

De afgelopen jaren ontvingen we honderden positieve evaluaties. Hieronder enkelen die we op onze website mochten delen. 

 

Toen ik vastliep in de nieuwe baan die ik had als docent in het voortgezet onderwijs, kwam ik terecht bij de Vrijplaats. [Conflictcoaching] Mijn zus die via haar werk als personeelsfunctionaris de naam van de Vrijplaats al vaker positief had horen vallen, had mij aangeraden daar hulp te zoeken. Met groot resultaat.
Het mooie van de werkwijze van de Vrijplaats is, dat je tot eigen inzichten komt over je werk, je leven, je relaties enzovoorts. Die inzichten worden door vragen en oefeningen geactiveerd. Je hebt daardoor nooit het gevoel dat je iets opgelegd wordt, nooit het idee dat je adviezen krijgt opgedrongen die niet bij je passen. Je vragen worden door jezelf beantwoord en blijken zo wonderwel te passen in het pad dat voor je ligt. Hoewel dat pad daarvoor zo vol met obstakels lag of juist helemaal leeg en zonder perspectief. Al na een aantal sessies liggen de keuzes zichtbaar aan de oppervlakte. Niet dat je dan al precies weet wat je gaat doen, maar je weet wel hoe je het wil; wat voor jou kernwaarden zijn voor een goede en veilige baan, een waardevol leven, fijne relaties. Al langer wist ik wat ik niet wilde, maar om te formuleren hoe ik het wel wilde, dat was van een andere orde.
Als je ook de wil en de moed hebt om jezelf daarin te ontwikkelen, meld je aan bij de zeer betrokken en kundige vrijplaatscoach. Voor je inzet en moed krijg je behalve je verhoogde eigenwaarde ook je levensvreugde terug.
Marijke Lute

 

Als ik het samenvat ben ik heel blij geweest met je professionaliteit, je echtheid en zorgvuldigheid en warmte en het heel sociale, niet- schoolse van je methode [Lifecoachingtraject]. Ik heb bewuster leren omgaan met negatieve gevoelens, via zelfacceptatie, lichamelijke ontspanning en het stoppen met negatieve etiketten plakken: een rationeel besluit met emotioneel een verrassend resultaat! De tijdsduur van de sessies vond ik heel fijn en bracht rust. Ik houd de zelfsturingskaart altijd bij de hand; dat vind ik een prachtig instrument. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat een vos wel zijn haren maar niet zijn streken verliest. Ik ben wel wat anders naar die spreekwoorddrager gaan kijken, en maak makkelijker contact met mijn omgeving. Onze gesprekken zullen me bij blijven!

Bertha, 76 jaar

 

Ik heb de Opleiding tot Conflictcoach als zeer prettig ervaren. Ik ging er altijd met een goed gevoel heen en ging weer wat wijzer en met energie terug naar huis. Ten eerste heb ik veel geleerd wat een conflict met iemand kan doen en wat het voor je kan betekenen. De positieve benadering van het conflict vind ik erg waardevol. Erg mooi en nuttig om te leren om iets wat veelal als negatief wordt gezien om te zetten naar iets waardevols. Persoonlijk heb ik vorig jaar een lastig jaar gehad en daardoor wat uit balans. Door de training voelde ik me al snel veel beter. Ik heb erg veel aan de avonden en de oefensessies gehad en ben er zo achter gekomen hoe het kwam dat ik uit balans raakte. Hierdoor kijk ik anders en positiever terug, ik ervaar meer rust  en energie om verder te gaan met mijn zelfontwikkeling. Ik denk dat deze methode zeer uniek is en voor mij was het een geweldige ervaring.
Elisa Meijer

 

Een interessante, leerzame en intensieve training [Opleiding tot Conflictcoach]. Ik heb een heel mooie manier leren kennen waarop mensen met aandacht naar zichzelf en patronen en gevoelens leren kijken, en onvermoede dingen over zichzelf ontdekken. Ik vind jou, Alexandra, zorgvuldig en behulpzaam, en toegewijd aan ons, die hem gaan toepassen. En echt fijn om naar te luisteren en te kijken. Wat je vertelt snijdt hout en is consistent, en je gelooft er in, wat een kracht levert dat op!
Elisabeth Koot

 

[Reintegratietraject] Vrijplaatscoach Paul was voor mij een plek om weer tot mijzelf te komen en mij te veilig voelen. In heldere vragen en gesprekken met Paul de kluwen van het conflict te ontrafelen en langzaam maar zeker zelf weer grip en zelfvertrouwen krijgen. Dwars door al mijn gevoelens heengaan. Mijzelf de tijd geven en gunnen. Met oefeningen fysiek uit het conflict kunnen stappen en aardig voor mijzelf zijn.

De begeleiding van de Vrijplaatscoach heb ik ervaren als groei. Groeien doet pijn. Dat wel. Er de tijd voor genomen en was na onze gesprekken en oefeningen doodmoe. Het doorleven van al die emoties was heftig en intens. Nodig om te doorvoelen en vooral om te stoppen als het genoeg is. Genoeg is genoeg. Het hebben van conflicten is normaal. Zelf maak je een keuze hoe hiermee om te gaan.

Ik kan iedereen aanraden om het conflict wat je tegen komt te benutten. Het levert je een nieuw  leven op. Je leert jezelf beter kennen. Je maakt bewust andere keuzes en doorbreekt vastgeroeste patronen. Zo ontstaat er ruimte om op reis te gaan naar wie jezelf bent.

We hebben samen een persoonlijke Vrijplaats Situatiekaart gemaakt. Alle krachtenvelden visueel en overzichtelijk in kaart gebracht. Voor mij een waardevol hulpmiddel!
Luctor et Emergo, Amsterdam

 

Ik was heel blij deze training [Opleiding tot Conflictcoach] te volgen. Ik weet nu de gouden kanten die conflicten bieden te vinden! Je staat ontspannen voor de groep Alexandra en bent echt een expert op dit gebied. Dat merk je aan de uitgebreide ervaring die je hebt opgedaan. Ik vind het knap hoe je geduldig met diverse vragen om gaat. Som geef je je mening, soms stel je een verdiepingsvraag. Je laat je niet van de van de wijs brengen. Ik kan de training van harte aanbevelen. De methode is relatief makkelijk in de uitvoer en tegelijkertijd is de achtergrond enorm sterk. Dat maakt deze methode zo doeltreffend. Het was een ware verrijking voor mijn professionele leven en heeft enorm bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
Martijn Nije, coach en trainer

 

'Ik heb de training [Opleiding tot Conflictcoach] als zeer positief ervaren en heb daardoor nieuwe inzichten ook voor zowel mijn persoonlijke situatie als mijn werk gekregen. Misschien dat de cirkels op de vloer niet voor iedereen werken. Nu kan dat ook mijn onervarenheid als coach zijn. Een meer ervaren coach kan daar – denk ik – makkelijker een draai aan geven. Verder ben ik er louter positief over.' Pieter Zanen

 

'Ik ben erg dankbaar voor de zorgvuldigheid en diepgang waarmee de cursus [Opleiding tot Conflictcoach] gepresenteerd werd. Het heeft me meer zelfinzicht gebracht, maar ook compassie naar “de ander in conflict”. Ik kan de training zeker aanbevelen. Ofschoon conflictcoaching niet voor iedereen is weggelegd denk ik dat iedereen baat heeft bij zulk een training/cursus. Zelf vond ik het soms lastig om de focus en  concentratie te behouden. De effectiviteit zit ‘m volgens mij in de inleving en “in der beschrenkung zeigt sich der meister.” En “de waarheid” die zich openbaart is natuurlijk Liefde!' Reinoud van Kempen

 

"Onlangs verzorgde Alexandra de workshop Conflict als opstap naar Groei in ons centrum La Verna. En ik kan meteen zeggen dat ik ervan genoten heb! Wat je noemt een 'zesgranen-boterham'! Op de eerste plaats vond ik het weldadig hoezeer ze mijn bewuste en onbewuste opvattingen over 'conflict' bevrijdde van allerlei dominerende, negatieve associaties als: vervelend, moeilijk, energievretend, liever er omheen lopen... Het werd me duidelijk dat ze inderdaad óók gezien kunnen worden als bronnen van groei, inzicht, zelfreflectie, versterking van de relatie e.d.. Daarnaast presenteerde ze een aantal vaardigheden om op een góede manier met conflicten te kunnen omgaan. Heel handzaam toe te passen in de dagelijkse praktijk van het omgaan met elkaar. Vervolgens vond ik de combinatie van haar uitleg m.b.v. een powerpointpresentatie een aangename manier om de inhoud tot me te nemen (inclusief de humor in de plaatjes). Alexandra is een vakvrouw. Zo'n avond lijkt dan op een wit topje van een ijsberg dat boven het water uitsteekt, terwijl er een schat van ervaringen en kunde van onder de oppervlakte opwellen.

En laat ik nou daags erna in een klein conflict belanden! Ik weerhield me er meteen van om direct te reageren en op de manier die me eigen is. Ik nam tijd, afstand, liet een aantal van haar tips en tops door me heengaan en pakte het heel anders aan. De winst was een beschamend, maar welkom zelfinzicht en een meer opbouwende manier om e.e.a. uit te praten. Kijk, daar hou ik nou van, een avond die niet alleen interessant is, maar die me ook handvatten geeft voor het leven van alledag!"  Fer van der Reijken, La Verna Amsterdam

 

"Het was een grote steun voor mij en heel bevrijdend om me te kunnen overgeven aan iemand die de goede vragen stelt, waardoor ik me kon uiten en woorden vond voor wat er met me gebeurde. Doordat ik deze inzichten vervolgens weer samengevat terugkreeg en doordat het gestructureerd was volgens een gegriipelijke model werd mijn steeds helderder wat belangrijk voor me was en kwam ik steviger in mijn schoenen te staan. 

Het was voor mij essentieel om in de conflictsituatie bij mezelf te kunnen blijven, in mijn kracht te gaan staan, ondanks angst en andere intense emoties en gedachten. Ook ontdekte ik hoe ik zelf het conflict mede veroorzaakte en in stand hield. Het traject [Conflictcoaching] heeft me geholpen neutraliteit te vinden, en de aandacht steeds weer te richten op de behulpzame gedachten en op wat ik belangrijk vind, waardoor ik me van mijn eigen conflictdenken en - doen heb kunnen bevrijden."

 

"Ik heb heel veel van de Vrijplaats [Conflictcoaching] geleerd. Er is me zoveel duidelijk geworden! Ik merk dat ik mezelf meer stuur. Dat ik meer grip heb op mezelf en ook in de omgang met anderen. Ik ben heel dankbaar." JR

 

"Door de Vrijplaats [Conflictcoaching] heb ik meer inzicht gekregen in mijn innerlijke drijfveren en hoe ik in het leven sta in bepaald opzicht. Ook vind ik heel waardevol dat ik heb mogen ervaren hoe rijk mijn binnenleven is en hoe je met de Vrijplaats bij je innerlijk stem kunt komen, los van het verstand. Op die manier maak je echt contact met jezelf; er is als het ware geen vertroebeling. Heel anders dan bij inzichten die via de ratio tot stand komen." UL

 

"Ik heb erg genoten van de zachte/heldere aandacht en de inzichten die ik van jou [Alexandra] en de methode mocht ontvangen [Conflictcoachingtraject]. Het werken met de beelden en lichaam deden me goed. De kwaliteit van begeleiding vond ik heel goed. Wat ik bij jou leerde en ervaarde wil ik meer oefenen. Ik dank je nogmaals en kom graag nog es terug op het geleerde in de toekomst." RK  

 

"Met 1 concrete vraag zette Paul me op het juiste spoor [Praat Vrij met Paul]. Daardoor heb ik nu mijn bestemming gevonden. Hij heeft me laten zien dat ik veel meer kan dan ik voor mogelijk hield. Met zijn vragen heeft hij mij de weg gewezen in een richting die voor mijzelf als een verrassing kwam. Wat me ook verrast heeft: de grote ontwikkeling die ik sindsdien doormaak, waarvan het einde nog lang niet in zicht is. 

Zonder de aanzet die Paul mij heeft gegeven, zou dit nieuwe pad zich niet aan mij geopenbaard hebben. Paul heeft een originele kijk op gebeurtenissen en op het leven. Hij oordeelt niet en heeft een prettig positieve houding. Hij benadert je met vertrouwen. Gesprekken met hem zijn voor mij van onschatbare waarde."

Barbara Trappenburg, tekstschrijver en schrijftrainer 

 

"Voor dat ik bij Paul kwam [Loopbaantraject] was het een chaos in mijn hoofd: ik was verward en heel treurig over mijn situatie. Door de begeleiding kwam er weer stroomlijning en richting in mijn leven. Het heeft een transformatie in gang gezet van vakvrouw naar leidinggevende. Ik had soms niet geloofd van mezelf dat ik weer lekker aan het werk zou komen. En nu, een jaar later, is het hieperdepiep, ‘yes’, vooruit!"

 

"Het format van de Vrijplaats was een goed hulpmiddel, al vond ik het eerst wel moeilijk. Het heeft me heel erg duidelijk gemaakt dat ik het zelf moet doen. En het heeft me weer bewust gemaakt van mijn waarden. Antwoord gegeven op wat ècht is voor mij: wat ik nodig heb in privé en werkleven. Het heeft me bij mijn eigenwaarde gebracht. 

Alles bij elkaar heeft de Vrijplaats [Re-integratietraject] veel voor me betekent. Het was voor mij in een scheepje op de woelige baren. Eerst dobberde ik wat rond, maar langzaam kreeg ik het roer terug in eigen handen. Het heeft me door een moeilijke fase in mijn leven geholpen. Ik weet nu beter wie ik ben en waar ik aan moet werken. Heel fijn was dat Paul me nooit heeft gedwongen. Het was een mooie gemeenschappelijke ervaring, waarin ik veel van mezelf heb kunnen delen. Het is een mooi leerproces geweest.

Ik raad het vooral mensen aan die op zoek zijn naar iets. En aan mensen die zichzelf vrij willen maken. Niet voor controlfreaks, of hele ongeduldige mensen. Je moet de diepte in willen. Resultaten hebben tijd nodig.

De Vrijplaats is anders dan anders. Een vruchtbare weg, naast de gangbare paden.'

Vakvrouw in de culturele sector in Amsterdam

 

'Ik heb het Re-integratietraject bij Paul Sträter als erg prettig ervaren. Door zijn brede kennis en levenservaring en zijn betrokkenheid van mens tot mens, en juist niet alleen maar de zakelijke kijk, voelde ik me erg op mijn gemak en erg begrepen. Paul zet zich 100% in om samen met de klant het allerbeste eruit te halen. Ik heb veel inzicht gekregen. Zijn stimulerende en steunende begeleiding heeft zeker bijgedragen aan mijn ontwikkelingsproces.'

Feliz Celik, arts.

 

‘Door plaats te nemen in de Vrijplaats [Intensive /VIP-dag] zag ik duidelijk hoe ik bezig ben in mijn leven. Het benoemen in mijn eigen woorden maakte zoveel duidelijk, dat is een onbeschrijflijke ervaring. De Vrijplaats is een geweldige mogelijkheid om dat wat een mens blokkeert te verhelderen. Het gevoel dat je de eigen regie in handen hebt is zo bijzonder, de eigen wijsheid uit de modder tevoorschijn halen is heerlijk en geeft ‘de burger moed’. Exclusieve aandacht krijgen en dat in combinatie met jou als mens was geweldig.‘   Cora Geerings

 

‘Ik heb de Vrijplaats [Intensive /VIP-dag] als bevrijdend ervaren. Je hoeft niet vastgeplakt te zitten aan bepaalde diagnoses die er aan je toegekend zijn. En je hoeft ook niet bang te zijn voor een conflict. Er zijn andere manieren om een conflict op te lossen dan op je strepen te blijven staan. Ik heb nu ontdekt hoe een conflict ontstaat en een schema gekregen hoe ik naar een oplossing toe kan werken. De Vrijplaats is een mooie manier om veel te leren over jezelf en welke normen en waarden belangrijk voor je zijn en daarnaar te handelen. Het helpt je om de energie die uit agressie voortvloeit een andere wending te geven. Ik ben blij dat ik weer tot nieuwe inzichten ben gekomen. Eigenlijk helpt de Vrijplaats je om de kennis die er al is te benoemen. Een handig instrument om mee verder te gaan. ‘  D.H. Amsterdam

 

"Ik vond het een interessante, leerzame, inzichtgevende workshop [Benut je Conflict] en ben onder de indruk van de prachtige, gedegen onderbouwde methodiek. Inspirerend dat conflict een mogelijkheid tot groei is, en veel positiefs in zich herbergt!" Caroline 

 

‘Ik heb de Vrijplaats® [Intensive] ervaren als zeer prettig. Een fijne sessie, met snelkookpaneffect. Het was voor mij een eyeopener om de emoties te voelen die achter de weerstand en het conflict zitten. Juist zo’n korte en intensieve aanpak vind ik prettig.’ Anoniem

 

'Ik heb jou [Alexandra] ervaren als iemand met diepgang en een rijk zicht op het leven, die zijn inzichten graag deelt. De eindoefening heb ik als erg verrijkend ervaren. De workshop [Benut je Conflict] heeft een proces in werking gezet. Ik hoop er nog meer over te leren." IL

 

'Ik ben blij dat ik de workshop Benut je Conflict heb gevolgd. Het was beslist de moeite waard. Het geeft een handleiding hoe conflicten zo te beschouwen, dat je er 'grip' op krijgt. De workshop bood veel ruimte voor persoonlijke vragen. Alexandra is een prima docent. Het had niet beter gekund!" AP te Amsterdam

 

'Paul is een gewetensvol mens die mij als "persoonlijke coach" geholpen heeft om mij te begeleiden bij mijn "persoonlijk leiderschap". Tijdens dit Heroriëntatietraject heeft hij samen met mij het "Vrijplaatskompas" gemaakt en tevens de "Zelfsturingskaart" samengesteld. Iedereen die in een bepaalde levensfase komt zou door hem en zijn team geholpen zijn om zichzelf weer een flinke steun in de rug te geven. Nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen zowel in werk- en privé omstandigheden." D. Minderman, interim manager 

 

'Het gaat stukken beter met mij en mijn 'lastige collega'! [Zelfsturingtraining] Ik ben meer mezelf geworden en durf meer te zeggen op het werk, met al mijn spontaniteit die ik jaren kwijt was. En mijn collega hoeft blijkbaar minder op eieren te lopen want de hele situatie is veel opgewekter en eerlijker geworden tussen ons. Ik ben er ontzettend blij mee!' D.H., secretaresse

 

'Dank je wel Alexandra, we hebben echt heel veel aan jouw bemiddeling gehad, en nu nog, 1 jaar later! Uit privacyoverweging blijven we wel graag anoniem.'

 

'Met ons team hebben we de workshop Van Conflict naar Groei gevolgd. Het was bijzonder te horen dat een conflict altijd iets over jezelf zegt, en dat het je in feite een kans biedt uit te puzzelen waarom je in conflict bent gekomen en wat je ermee kunt. Conflict is in feite een weg naar ontwikkeling. Zo verleg je de focus van strijd naar constructief nadenken over jezelf en over je visie op de zaken waar je een conflict over hebt met de ander.'

 

'Alexandra is in mijn beleving perfect voor haar vak: ze is rustig, luistert goed, heeft oog voor mensen en helpt ze op weg zonder het voor ze te gaan doen, ze laat ruimte aan mensen die niet kunnen of willen, maar gaat wel het gesprek met ze aan. Ik ervaar haar als heel mild en prettig. Leuk om haar bezig te zien en de workshop mee te maken !! Ik zal zeker naar haar verwijzen als er sprake is van een conflict, want ik denk dat er veel waardevols zit in de methode.' A. van der Meer, Arbo- Verzuim- en Re-integratieadviseur

 

'Ik waardeer een en ander [Heroriëntatietraject Loopbaan] als zeer goed. Ik ben krachtiger geworden. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en ook is er meer realisme ontstaan over het toekomstperspectief.

 

In het begin is het een beetje een open einde verhaal waarbij je vol twijfel afvraagt: waar gaat dit naar toe en schiet het voldoende op?! Al gauw merk je dat het concreter wordt en je helder van Paul uiteengezet krijgt wat zo al de (persoonlijke) verschillen zijn in diverse arbeidssituaties. Ook je eigen rol komt goed aan de orde.  Terugkijkend na enige tijd kan ik nu zeggen: je wordt weerbaarder: je relativeert meer en je laat je gevoel meer op de voorgrond treden bij het maken van keuzes. Dit maakt je ontspannen en je houdt dan zelf de regie beter in handen. V., Projectontwikkelaar in Welzijnsector

 

'Ik heb de Vrijplaats [Heroriëntatietraject] als inspirerend, verrijkend en inzichtgevend ervaren. Het hielp me om van denken naar voelen te gaan en mijn bronnen van vreugdevolle energie aan te boren. Ik waardeer de dienstverlening gemiddeld met een 8.7 (effectiviteit / kader / methode / begeleiding / duur) Top!' HH, loopbaancoach

 

 'Het is nu 2 maanden geleden dat ik een Vrijplaats [Intensive] heb gedaan. Die heb ik ervaren als een warm, liefdevol nest. Ik heb leren kijken en luisteren vanuit mijn hart, waardoor helder werd met welke verwarrende gedachten ik mezelf gevangen hield. En daar heb ik naar kunnen handelen. Het model, de methode, de begeleiding en de effectiviteit krijgen van mij een 10+. Wat ik achteraf niet meer zou doen is kiezen voor een Intensive (3,5 uur achter mekaar). Dat was voor mij toch wat uitputtend. Hoe dan ook, ik heb er ontzettend veel aan gehad en kan het aanbevelen overal waar verwarring is! Trui 

 

'Ik heb de Vrijplaats® Intensive als erg indrukwekkend ervaren. Het heeft me inzicht in een aantal belangrijke issues gegeven. Zicht op wat me tegenhoudt, en wat me verder kan helpen. Ik heb de kaart. Nu op reis!' Y.V., Amsterdam

 

“Ik wil je graag laten weten hoe ik onze sessie [Vrijplaats® Intensive] heb ervaren.

Even was ik verbaasd dat je met de gekleurde cirkels aan de slag ging. Maar waar die voor dienden en de symbolische betekenis van de kleuren, werd me al vrij snel duidelijk. Kon het werkelijk om met deze materialen (en jouw inzet natuurlijk) iets te doen aan die kluwen van gevoelens in mijn binnenste? De verwarring van die draden was er al zo lang, dat ik niet eens meer wist waar het begin of het einde ervan zat.

Goed om te starten met een ontspannende oefening. Op elke stip ontmoette ik onderdelen van mezelf, die ik heel goed kende, maar die zich in zekere zin ook verborgen hielden. En naar hun believen de touwtjes in handen namen bij het conflict. Hoe je het voor elkaar kreeg, Alexandra, dat weet ik niet. Maar nu kregen die onderdelen een uiterlijk, een gevoel en werd me hun betekenis en relatie met mijn handelen duidelijk. Zit dat zo in elkaar? Alsof ik eindelijk wist welke troeven ik in handen kan hebben en wanneer het handig is om ze al dan niet te gebruiken.

Verrassend dat dit mogelijk is. Ik heb in deze sessie veel over mezelf en mijn wijze van omgaan met conflicten geleerd. Hoe het komt dat één regel in een e-mail soms voldoende kan zijn om boosheid op te roepen. En nog belangrijker: hoe ik daarmee kan omgaan. Ik heb nog nagedacht over conflicten die ik in het recente verleden had en zag daar inderdaad een lijn in. Gisteren en vandaag vielen er nog meer puzzelstukjes op hun plaats. Dus de vrijplaats heeft nawerking. Ik ben benieuwd hoe ik in een volgende situatie reageer, maar heb het vertrouwen dat dat wel goed komt. Ik voel me erg goed geholpen door je en ben je meer dan dankbaar.”  ET te S.

 

“Ik heb de Vrijplaats [Vrijplaats® Intensive] ervaren als een plek waar ik volledig mezelf kon zijn. Door de methode heb ik inzicht gekregen in mijn reactiepatronen. In sommige situaties reageer ik secundair en soms kom ik er dan later op terug, maar soms blijft het liggen. Door de methode te ervaren heb ik de sleutel gevonden om hiermee om te gaan en aan te werken. 

De methode is to the point. Door het te doen ervaar je en beleef je je eigen proces in een veilige omgeving. Letterlijk door op de stip te staan kom je in een soort snelkoker terecht, waarbij verwarrende emoties en gedachtepatronen ontleed kunnen worden. Door de vrijplaats kun je naar jezelf kijken, de patronen en gedragingen komen in beeld en je ziet waar de verbetering of oplossingen zitten of welke alternatieven er zijn. Voor mij was de dienstverlening en de plek van de sessie optimaal.”  KP, arbeidsrechtjurist 

 

“Ik voelde me volkomen vastzitten in een machteloos makende, vastgelopen echtscheiding toen ik bij Alexandra kwam [Conflictcoaching Traject]. Maar ik heb geleerd bij Alexandra dat ik toch nog mogelijkheden heb in hoe ik met het conflict omga. Er valt altijd nog wat te kiezen en dat gaf me weer ruimte. Ik ben me langzaamaan anders, proactiever, gaan opstellen naar mijn ex en dat heeft als resultaat dat ik weer de teugels in handen heb voor mijn gevoel. Ik probeer volledig verantwoording te nemen voor mijn deel van het conflict. Als ik mezelf aanstuur, stuur ik mijn omgeving ook aan. Ik probeer het oordelen, de overtuigingen, mijn verhalen over mijn ex los te laten. Dat is niet mijn afdeling. En zelf te zorgen voor de angst, verdriet en woede die het conflict oproept, zodat deze niet in de weg staan tussen hem en mij. Ik merk dat ik daardoor beter zakelijk kan blijven over de materiële kant van de scheiding. 

Het werkt heel goed voor mij dat je aan het einde alles in een overzicht opschrijft, zodat je het nog eens terug kunt lezen. Ik ben een visueel ingesteld persoon, dus het model met de cirkels beklijft wel in mijn hoofd. Ik kijk zo nu en dan weer even hoe het zat, of bedenk in welke cirkel ik op dat moment zit.  

Ik vind Alexandra een heel warm mens. Ik voelde haar enorme betrokkenheid door alles heen. Ik heb ervaren dat ze op een gevoelige, intelligente manier haar model toepaste op mijn situatie. Ze luisterde heel scherp naar mij en kwam vaak terug op kleine details die ik haar had verteld.” Mirjam

 

'Ik heb de Vrijplaats® [Conflictcoaching Traject] echt als een vrijplaats ervaren, waarin ik de ruimte kreeg om de verbanden/wortels te ervaren van mijn probleem en meer begrip voor mezelf kreeg. Het traject heeft me vooral helderheid en openheid opgeleverd; meer zachtheid voor mezelf en meer geduld. Het ‘lezen’ van mijn lichaam (houdingen) zorgde voor eyeopeners op verschillende niveaus. Heel effectief! Niet dat alles gelijk anders is, daarvoor is tijd en een ‘wakkere’ aanwezigheid en toepassing van de inzichten nodig, maar ik merk, dat ik door de methode makkelijk terug kan naar de vrijplaats in het/mijn midden en niet meer per definitie in de reactie schiet. Een eenvoudige en heel praktische methode om inzicht te krijgen in meer of minder complexe zaken. Juist door niet alleen te praten, maar ook het lichaam erbij te betrekken, worden blinde vlekken zichtbaar. De begeleiding van Alexandra vond ik open, liefdevol en respectvol en haar vragen zeer behulpzaam.’ S. 

 

“Alexandra geeft de ander het gevoel volledig open te staan voor diens beleving, zonder oordeel en moedigt daardoor de ander aan zich zonder schroom bloot te geven. In twee sessies [Conflictcoaching] heb ik helder gekregen wat mijn diepste wens is t.a.v. de oplossing van het conflict waarin ik zijdelings betrokken ben. Ik beweeg mij nu makkelijker door het spanningsveld op mijn werk en ben niet in conflict met mezelf. Ook denk ik dat dit gevoel, door het idee wat ik meedraag, een positief effect heeft op alle betrokkenen.” S. Winters, doktersassisteent

 

“Ik heb de Vrijplaats [Re-integratietraject] ervaren als een heel plezierige en complete methode om op een constructieve manier met mezelf in gesprek te komen. De benadering is bijzonder zacht en sympathiek en de methode kent een goede balans tussen theorie (input) en ervaring (opdrachten/oefeningen). De Vrijplaats heeft me vertrouwen en energie gegeven. Ik voel me veel beter nu. Het heeft me gesteund en inzicht gegeven in belangrijke persoonlijke belemmeringen. En het heeft me geholpen een doelstelling te formuleren voor een vervolgtraject (Vrijplaats loopbaanbegeleiding). Ik kan andere mensen de Vrijplaats zeker aanbevelen, omdat het complexe zaken (zoals een heroriëntatie op werk vanuit negatieve emoties) praktisch hanteerbaar maakt. Een heel toegankelijke methode. Pluspunt is de variatie van ingangen : zowel mentaal als fysiek. Het concept, de begeleiding en de prijs-kwaliteitverhouding krijgen van mij een 9!”  B. Wessel

 

"De vrijplaats [Conflictcoaching Traject] was voor mij een verademing. Met enige scepsis en wantrouwen ging ik naar mijn afspraak maar na afloop van de eerste sessie voelde ik mij open, tevreden, zacht en veerkrachtig, ondanks dat ik door de intense ervaring ook moe was. Mijn in beginsel kritische opstelling veranderde daardoor in de hoop dat het de twee volgende keren net zo goed zou zijn. Dat bleek het geval. De keren daarop werkten we intensief en geconcentreerd en ik voelde dat ik door de inlevende en scherpzinnige begeleiding van de coach geprikkeld en helder werd waardoor ik meer zicht kreeg op mijn gedrag en op mijn manier van conflicthantering. Juist doordat de coach niet moraliseerde en mij respectvol tegemoettrad voelde ik mij volkomen veilig waardoor ik nog eerlijker naar mezelf kon kijken. In mijn dagelijks leven merk ik nu al verandering, want ik voel me vrijer om me te uiten omdat ik meer controle ervaar over mijn vaak heftige gevoelens. Met begeleiding heb ik mogen ervaren hoe ik dat kan bewerkstelligen. Vanzelfsprekend vereist het vanaf nu verdere oefening en reflectie om van de aangeboden middelen mijn tweede (of eerste?) natuur te maken. Want een leerproces gaat altijd met vallen en opstaan. Maar als het me eens tegenzit en ik de weg kwijt ben, kan ik altijd weer langs gaan bij mijn innerlijke vrijplaats of bij de vrijplaatscoach!"  M. van Steekelenburg

 

“Ik heb de Vrijplaats [Conflictcoaching Traject] als een liefdevol verzorgde, prettige, heldere en krachtige ruimte ervaren. Het vraagstuk waarmee ik naar je toe kwam was een vrij complexe zaak. Jij bent met mij in een korte tijd de diepte ingesprongen en begeleidde mij op een neutrale en liefdevolle wijze naar de kern van het geheel. Petje af. Mijn werkconflict is zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak enorm verhelderd. Ik ben er nu klaar voor om de zaak op te ruimen en krachtig af te sluiten. 

Ik zal zeker de Vrijplaats aanbevelen. De Vrijplaats is zeer professioneel en heel mooi vorm gegeven. De methode is creatief, visueel aansprekend en compleet in zijn opzet. Ik voelde me goed begeleid, geborgen en in mijn kracht gezet, waarin ook mijn individualiteit zijn plek mocht vinden. De sessie ging gepaard met een goede sense of humour, waardoor ik tussendoor ook van harte kon lachen. Geweldig!” J. Jakubczick, lichaamsgericht therapeut

 

“De Vrijplaats Intensive heeft me m’n plezier in mijn werk teruggegeven. En meer rust. Wat mij vermoeide in mijn werk loste op tijdens de Intensive, waardoor ik efficiënter ben gaan handelen. Het systeem waarmee gewerkt wordt - met die verschillende energetische velden - is magnifiek. Het geeft je overzicht en is goed doordacht. Dat je aan het eind jezelf adviseert geeft mij het gevoel van macht over mijn eigen leven. Heel prettig. Ik kan het absoluut aanbevelen. Ik vind namelijk belangrijk dat mensen leren dat je keuzes kunt maken in het leven; dat het tot op zekere hoogte maakbaar is.” A.M. Tessensohn, kunstenares

 

“Ik heb het Vrijplaatstraject [Conflictcoaching Traject] als zéér positief ervaren! Het heeft me duidelijkheid en inzicht gegeven over waar ik mee bezig ben. Hoe ik het gegeven kan aanpakken; welke stappen te zetten. De dienstverlening krijgt van mij gemiddeld een 9.3. Ik kan het iedereen aanbevelen.“   M. Dames, chi kung docent

 

"Ik heb de Vrijplaats® Intensive ervaren als een warme en begripvolle douche. Het heeft me nog meer inzicht gegeven in het conflict en een meer objectieve houding t.a.v. het hele gebeuren. Plus een aantal sleutels om het vastgelopen conflict aan te gaan. De dienstverlening krijgt van mij gemiddeld een 9,4 [Red: is de gemiddelde waardering van de effectiviteit, het systeem, de methode, de opvang en verzorging en de tijdsduur.] . Ik kan het anderen aanraden omdat het zeer verhelderend werkt en je handvaten aanbiedt. Ik denk dat als je hier meer reclame voor zou maken bij bedrijfsartsen en bedrijven je het wel eens erg druk zou kunnen krijgen!" J. Colijn